ฝากข้อความ สั่งซื้อสินค้า แนะนำ ติดต่อเรา
โปรดแจ้งรายการสินค้า ชื่อ-ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ( สถานที่รับสินค้าหรือ ที่สามารถติดต่อได้)
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯรู้จักเราจาก :  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง

เลขที่ 138 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
ประธาน: นางสาวนงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย โทร .081 262 0474
Copyright ? 2015 khaowsook.com. All rights reserved
พัฒนาโดย admin@khaowsook.com ,khaowsook@gmail.com