" วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ยินดีต้อนรับทุกท่าน "
                   

 

 

วันที่ 18 มกราคม 2561 คุณนงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน
จากองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
และบรรยายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปข้าว
โดยมีผู้ร่วมเข้าฟังบรรยายและศึกษาดูงานจำนวน 150 คน
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข)
และได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

 

 

 

 
   
 
 

สอบถามสินค้า-ติดต่อเรา

 Copyright ? 2015 khaowsook.com. All rights reserved
พัฒนาโดย admin@khaowsook.com ,khaowsook@gmail.com