" วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ยินดีต้อนรับทุกท่าน "
                   

 

 

วันที่ 22 มีนาคม 2561 สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2561
และในวันที่ 23 มีนาคม 2561 สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข)
เครือข่ายพสกนิกรไทยรวยมใจสามัคคี (คพ.รส) ชมรม ผอ.รพ.สต. ประเทศไทยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม จัดงาน
“มหกรรมเกษตรอินทรีย์ สร้างสุขภาพดี ให้ประชากรโลก” ”(Organic Farming Creates Health For the World's Population )
โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี และพิธีเปิดโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง(ข้าวสุข)
ขนาดการผลิต 30 ตัยต่อวัน โดย ท่านลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์มีผู้ร่วมงานจำนวน 3,000 คน

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สอบถามสินค้า-ติดต่อเรา

 Copyright ? 2015 khaowsook.com. All rights reserved
พัฒนาโดย admin@khaowsook.com ,khaowsook@gmail.com