" วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ยินดีต้อนรับทุกท่าน "


คุณนงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร สำนักงานเขตและสำนักงานพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร
เพื่อศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปข้าว มีผู้ร่วมเข้าฟังบรรยายและศึกษาดูงานจำนวน 70 คน
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
       

สอบถามสินค้า

 

         


Copyright ? 2015 khaowsook.com. All rights reserved
พัฒนาโดย admin@khaowsook.com ,khaowsook@gmail.com