วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ยินดีต้อนรับทุกท่าน

สาระน่ารู้      
         กระดานข่าว


รายการสินค้าข้าวสุข 

 


 

      

สอบถามสินค้า

 

 

 

OTOP PREMIUM นครพนม
ดาวน์โหลด วีดีโอ ต้นฉบับ

 


ผอ.อตก. ตรวจคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์
ต.บ้านผึ้ง นครพนม สี่แยกข่าวอีสานใต้ 24-12-60

 

   
   
   


คุณนงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร สำนักงานเขตและสำนักงานพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร
เพื่อศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปข้าว มีผู้ร่วมเข้าฟังบรรยายและศึกษาดูงานจำนวน 70 คน
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561


วันที่ 18 มกราคม 2561 คุณนงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย ให้การต้อนรับ
นายสุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม คณะผู้บริหารและผู้ให้การสนับสนุนงานด้านการเกษตร
และบรรยายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปข้าว
โดยมีผู้ร่วมเข้าฟังบรรยายและศึกษาดูงานประมาณ 20 คน

วันที่ 18 มกราคม 2561 คุณนงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย
ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมาและบรรยายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปข้าว
โดยมีผู้ร่วมเข้าฟังบรรยายและศึกษาดูงานจำนวน 150 คน
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) และได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

   

 


 
Copyright ? 2015 khaowsook.com. All rights reserved
พัฒนาโดย admin@khaowsook.com ,khaowsook@gmail.com

1