" วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ยินดีต้อนรับทุกท่าน "
คุณนงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย
ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านเหิบ
อ.เรณูนคร จ. นครพนมและบรรยายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปข้าว
มีผู้ร่วมเข้าฟังบรรยายและศึกษาดูงานจำนวน 25 คน
เมื่อวันที่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข)

 

 

 

 

 

 
                   
       

สอบถามสินค้า

 

         


Copyright ? 2015 khaowsook.com. All rights reserved
พัฒนาโดย admin@khaowsook.com ,khaowsook@gmail.com