" วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ยินดีต้อนรับทุกท่าน "

วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ภาพบรรยากาศจัดอบรมสัมมนา “เพื่อสำรวจข้อมูล ประเมินศักยภาพ และความต้องการในการส่งเสริม 
ด้านมาตรฐานข้าวยั่งยืน”

จาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
                   
                   

Copyright ? 2015 khaowsook.com. All rights reserved
พัฒนาโดย admin@khaowsook.com ,khaowsook@gmail.com