" วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ยินดีต้อนรับทุกท่าน "
สาระน่ารู้      
         กระดานข่าว

รายการสินค้าข้าวสุข

 

 โรงสีข้าวอินทรีย์-Organic rice mill

 

Organic_NetworkOTOP PREMIUM นครพนม
ดาวน์โหลด วีดีโอ ต้นฉบับ

 

   
   
   

วันที่ 24 เมษายน 2567 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข)
จัดอบรมสัมมนา “เพื่อสำรวจข้อมูล ประเมินศักยภาพ และความต้องการในการส่งเสริม 
ด้านมาตรฐานข้าวยั่งยืน”


 


คุณนงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร สำนักงานเขตและสำนักงานพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร
เพื่อศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปข้าว มีผู้ร่วมเข้าฟังบรรยายและศึกษาดูงานจำนวน 70 คน
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561


วันที่ 18 มกราคม 2561 คุณนงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย ให้การต้อนรับ
นายสุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม คณะผู้บริหารและผู้ให้การสนับสนุนงานด้านการเกษตร
และบรรยายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปข้าว
โดยมีผู้ร่วมเข้าฟังบรรยายและศึกษาดูงานประมาณ 20 คน

วันที่ 18 มกราคม 2561 คุณนงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย
ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมาและบรรยายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปข้าว
โดยมีผู้ร่วมเข้าฟังบรรยายและศึกษาดูงานจำนวน 150 คน
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) และได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

   

 Copyright ? 2015 khaowsook.com. All rights reserved
พัฒนาโดย admin@khaowsook.com ,khaowsook@gmail.com